DANH MỤC

Bộ chống vượt tốc

Vai trò của bộ giới hạn tốc độ trong thang máy

Bộ giới hạn tốc độ là bộ kiểm soát tốc độ của thang máy, nó khống chế thang với một tốc độ nhất định nào đó trong giới hạn cho phép, nếu thang chạy quá tốc độ thì bộ phận này sẽ hoạt động nó được gọi ...

Xem thêm

Thiết bị chống vượt tốc Thang máy Govermor

Thiết bị chống vượt tốc Govermor:

Xem thêm
Lên đầu trang